HEALY

HEALY

Wat doet Healy Frequentie Therapie

De Healy stimuleert jouw gezondheid en welzijn doordat de Healy de juiste frequenties stuurt naar je cellen. Het zelfherstellend vermogen van je lichaam krijgt daardoor een boost. Hierdoor wordt als het ware je lichaam weer ‘gereset’.

Elke cel heeft zijn eigen frequentie of trilling. Frequenties kunnen veranderen, doordat je je lichaam of geest overbelast door allerlei oorzaken of trauma’s van buiten af.

Denk maar eens aan emotionele blokkades zoals verdriet, angst, onzekerheid, frustratie, boosheid zorgen. Het zorgt voor een disbalans op cel niveau.

Ook een ongeluk, geweld van buiten af, fysieke overbelasting door zwaar werk bijvoorbeeld, een burn-out, pijn, chronische pijn, vermoeidheid, huidproblemen, slapeloosheid, klachten aan spieren, botten en/of gewrichten zorgen voor een disbalans op cel niveau.

Tevens worden we dagelijks blootgesteld aan allerlei elektrische straling. Elektra, Televisie, Telefoon, Wifi, PC, Elektrische apparaten. Dat zie je niet, maar het is er wel. Dit heeft een negatieve invloed op jouw systeem en dat dringt diep door in je cellen.

Je lichaam moet weer herstellen en daar helpt de Healy bij. Op het diepste niveau stuurt de Healy de juiste frequenties naar je cellen zodat de spanning van de celmembraan zich herstelt oftewel cel optimalisatie. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt ge(re)activeert en dat heeft een positieve invloed op je welbevinden. Zowel fysiek als mentaal.

 

De Healy bevordert het zelf herstellend vermogen.

Hoe belangrijk is de kwaliteit van je gezondheid voor jou? Hoe belangrijk vind jij gezondheid en welzijn? Hoe fijn is het om je actief, sterk en gezond te voelen?

De Healy biedt toepassingen om je fit te blijven voelen, om pijn te verminderen en om je op bio-energetisch niveau te regenereren, herstel op cel niveau. Een zieke cel die vernieuwt, geeft de ‘oude’ zieke informatie door aan de vernieuwde cel. Een zieke cel blijft dus ziek als je het niet op cel niveau aanpakt. Healy helpt jou bij het verbeteren van je vitaliteit, zodat de energiestroom wordt verbeterd en je energievoorraad wordt geactiveerd.