RedoxForte

RedoxForte

RedoxForte is a concentrated food supplement of redox signaling molecules. These molecules are the unique result of the synthesis and electrolysis of pure water, hypochloride and sodium chloride.
Redox signaling molecules are 100% natural and are crucial for all living cells.

  • They increase cell energy and performance
  • They stimulate the repair and renewal process of all our body cells
  • They slow down the aging process, including the skin
  • They support the fight against oxidative stress
  • They help to increase immunity

RedoxForte is een geconcentreerd voedingssupplement van redox signaleringsmoleculen. Deze moleculen zijn het unieke resultaat van de synthese en elektrolyse van puur water, hypochloride en natriumchloride.
Redox signaleringsmoleculen zijn 100% lichaamseigen en zijn cruciaal voor alle levende cellen.

  • Ze verhogen de celenergie en prestaties
  • Ze stimuleren het herstel- en vernieuwingsproces van al onze lichaamscellen
  • Ze vertragen het verouderingsproces, ook van de huid
  • Ze ondersteunen de bestrijding van oxidatieve stress
  • Ze dragen bij tot verhoging van immuniteit

Use the code “DNADorien05” at checkout and receive a 5% discount on your order!